Plastikowa karta, a na niej elektryczny autobus i charakterystyczne fioletowe winogrona symbolizujące jubileusz 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich.
Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze wyemitował nową okolicznościową e-kart e, która jest częścią systemu biletowego w Zielonej Górze. Karta do obiegu trafiła z początkiem Winobrania, ale swoją oficjalną premierę miała podczas Dnia Otwartego w MZK i tam wzbudziła ogromne zainteresowanie pasażerów. Podpowiadamy jak ją zdobyć. 800-700 lat Zielonej Góry
 
To już piąta edycja e-karty, którą pasażerowie MZK mogą płacić za przejazd. To wydanie jest wyjątkowe, bo jubileuszowe. Na karcie widnieją charakterystyczne fioletowe winogrona, które są oficjalnym logotypem jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia oraz nowoczesny elektryczny autobus. Projekt graficzny powstał we współpracy urzędu miasta i Miejskiego Zakładu Komunikacji. Karta nie jest limitowana. MZK planuje wydawać jubileuszową kartę do przyszłorocznego Winobrania, ponieważ świętowanie jubileuszu zakończy się we wrześniu przyszłego roku.
 
Jak stać się szczęśliwym posiadaczem karty?
 
Sprawa jest bardzo prosta. Pasażerowie, którzy nie korzystają jeszcze z elektronicznego systemu w komunikacji miejskiej, po prostu powinni udać się do Centrum Przesiadkowego i założyć kartę. Wówczas otrzymają jubileuszową kartę, która jest w obiegu od 3 września.
Klienci MZK, którzy już korzystają z e-karty, a chcieliby ją wymienić powinni złożyć wniosek o wystawienie duplikatu karty. To rozwiązanie wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł.
 
Poniżej dokładne instrukcje:
Imienna e-karta zostaje wydana na podstawie złożonego przez pasażera pisemnego wniosku w POK lub COK. Wniosek o wydanie e-karty można pobrać w POK, COK lub ze strony internetowej www.mzk.zgora.pl.
Zostanie on zweryfikowany przez pracownika danych osobowych umieszczonych we wniosku i ewentualnych uprawnień do ulg.
E-karta zostaje wydana:
• osobie pełnoletniej
• małoletniemu, który ukończył 13 lat - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo;
• przedstawicielowi ustawowemu małoletniego, który nie ukończył 13 lat lub opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych całkowicie.
Z posiadania e -karty zwolnione są dzieci do lat 4
Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą przez MZK Zielona Góra chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie e-karty nie będzie rozpatrywany.
Dokumenty wymagane do wydania imiennej e-karty:
• wypełniony wniosek
• aktualne zdjęcie (35x45mm) podlegające zwrotowi po spersonalizowaniu
• dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
• dokument potwierdzający typ ulgi i czas jej obowiązywania (jeśli to konieczne)
 
Wydanie imiennej e-karty jest bezpłatne. Wydanie e-karty na okaziciela to koszt 10 zł.
 
Każdorazowa zmiana danych osobowych: nazwisko, imię, adres, ewentualne uprawnienia do ulgi wnioskodawca zgłasza do POK lub COK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na e-karcie. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości i e-karty; aktualizacja niepowodująca wydanie nowej e-karty jest bezpłatna, wydanie nowej e-karty powoduje konieczność uiszczenie kaucji w wysokości 10 zł.
 
Użytkownik powinien odebrać imienną e-kartę nie później niż w terminie 30 dni i nie wcześniej niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Imienna e-karta wydawana jest wnioskodawcy, za okazaniem dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i po pisemnym potwierdzeniu, oraz zakupie dowolnego biletu okresowego wskazanego przez użytkownika a w przypadku elektronicznej portmonetki pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10 zł.
 
E-karta na okaziciela zostaje wydana po zakupie dowolnego biletu okresowego wskazanego przez użytkownika a w przypadku elektronicznej portmonetki pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 20 zł
Nowa e-karta imienna tego samego typu może być wydana na pisemny wniosek użytkownika w przypadku:
• zniszczenia lub uszkodzenia e-karty (nie z winy użytkownika)
• zagubienia lub kradzieży e-karty
 
Strona używa plików cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu i tworzenia statystyk. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.